Ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet

Hilde H. Hovland (permisjon)

Telefonnummer: 414 12 186
E-post: hilde.hoyland@fiskeridir.no

Hilde Hamnes

Telefonnummer: 55 23 80 00
E-post: hilde.hamnes@fiskeridir.no

Hilde Jenssen

Telefonnummer: 55 23 80 00
E-post: hilde.jenssen@fiskeridir.no

Hilde M. Jensen

Telefonnummer: 908 12 044
E-post: hilde.jensen@fiskeridir.no

Hilde Ognedal

Telefonnummer: 920 89 516
E-post: hilde.ognedal@fiskeridir.no

Hilde Solli-Sæther

Telefonnummer: 91 33 21 22
E-post: hilde.solli-sather@fiskeridir.no

Hildegunn Grimstad

Telefonnummer: 950 47 520
E-post: hildegunn.grimstad@fiskeridir.no