Du er her:
 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Delt kunnskap og erfaring

 

Statistikk - akvakultur

 

Tema

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Produksjonsområåder Foto: © Skjermdump / Fiskeridirektoratet.

Auksjon av akvakulturtillatelser

I 2018 skal nye tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret tildeles gjennom en auksjon.

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over søkere og tildelinger.

 Illustrasjon Havbruksfondet CC Foto: David Lebech

Havbruksfondet

Fra og med 2016 skal 80 % av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner). Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

 

Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 55 23 83 37 / 911 03 277

 

Rømming

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

 

Landbaserte anlegg

Forskriften stiller krav til innehavere av akvakulturtillatelse og produsenter, leverandører, sertifiseringsorganer, prosjekterende og utførende foretak og inspeksjonsselskaper tilknyttet landbaserte akvakulturanlegg.

Nyheter

18.05.2018 | Akvakultur

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt selskapet Pure Atlantic AS avslag på søknaden om 45 utviklingstillatelser for konseptet om lakseoppdrett i skip.

11.05.2018 | Akvakultur

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Myre Havbruk AS avslag på søknaden om 5 utviklingstillatelser til konseptet «Flo Flo». 

03.05.2018 | Akvakultur

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Ocean Aquafarms AS avslag på søknaden om 13 utviklingstillatelser til konseptet «Hex Box» – offshore arbeidsplattform. 

Se alle nyheter