Du er her:
 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Delt kunnskap og erfaring

 

Statistikk - akvakultur

 

Tema

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Illustrasjon Havbruksfondet CC Foto: David Lebech

Havbruksfondet

Fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Her kan du finne mer informasjon om tillatelsene, søkere, brev og vedtak og kunnskap fra utviklingsprosjektene.

 

Erfaringsbase

Erfaringsformidling for støtte til akvakulturnæringens egen risikohåndtering

 

Tips om rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 55 23 83 37 / 911 03 277

 

Rømming

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

 

Landbaserte anlegg

Forskriften stiller krav til innehavere av akvakulturtillatelse og produsenter, leverandører, sertifiseringsorganer, prosjekterende og utførende foretak og inspeksjonsselskaper tilknyttet landbaserte akvakulturanlegg.

Nyheter

18.01.2019 | Akvakultur

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Wilsgård Fiskeoppdrett AS sin søknad om utviklingstillatelser til konseptet Offshore Tank Fleet.

11.01.2019 | Akvakultur

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Blom Fiskeoppdrett AS sin søknad om seks utviklingstillatelser til konseptet «OceanGlobe»

21.12.2018 | Akvakultur

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått søknad fra Norway Royal Salmon ASA om seks utviklingstillatelser til konseptet FlipCage.

20.12.2018 | Akvakultur

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag sendt Måsøval Fiskeoppdrett AS et brev med avklaring om at direktoratet vurderer at konseptet «Aqua Semi» faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet har også delvis omgjort eget vedtak om avslag på søknad fra Salaks AS om ni utviklingstillatelser til konseptet «FjordMAX». Direktoratet går videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av inntil 3510 tonn MTB (4,5 tillatelser).

Se alle nyheter