Du er her:
 

Tildeling og tillatelser

 

Drift og tilsyn

 

Akvakulturloven og forskrifter

 

Delt kunnskap og erfaring

 

Statistikk - akvakultur

 

Tema

 

Registre og skjema

 

Kartverktøyet

 

Dokumenter

 Illustrasjon Havbruksfondet CC Foto: David Lebech

Havbruksfondet

Fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Her kan du finne mer informasjon om tillatelsene, søkere, brev og vedtak og kunnskap fra utviklingsprosjektene.

 Produksjonsområåder Foto: © Skjermdump / Fiskeridirektoratet.

Auksjon juni 2018

I 2018 skal nye tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret tildeles gjennom en auksjon.

 

Erfaringsbase

Erfaringsformidling for støtte til akvakulturnæringens egen risikohåndtering

 

Tips om rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 55 23 83 37 / 911 03 277

 

Rømming

Fiskeridirektoratet arbeider etter målrettede planer for å finne årsakene til at fisk har rømt. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen.

 

Visningsanlegg

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

 

Landbaserte anlegg

Forskriften stiller krav til innehavere av akvakulturtillatelse og produsenter, leverandører, sertifiseringsorganer, prosjekterende og utførende foretak og inspeksjonsselskaper tilknyttet landbaserte akvakulturanlegg.

Nyheter

21.09.2018 | Akvakultur

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Erko Seafood AS sin søknad om 16 utviklingstillatelser knytt til konseptet "North Sea Fishfarm".

21.09.2018 | Akvakultur

Restauksjon av laksetillatelser er fullført

Etter auksjonen over produksjonskapasitet 18. til 20. juni 2018 gjenstod 414 tonn usolgt kapasitet. Av disse har 363 tonn blitt solgt i en lukket budrunde som ble avsluttet 17. september.

17.09.2018 | Akvakultur

Ingen anmeldelse i Sølvtrans-saken

Brønnbåtselskapet Sølvtrans vedkjenner at de har brutt transportforskriften ved å dumpe avlusningsvann i et gytefelt for torsk tilbake i 2017.

10.09.2018 | Akvakultur

Klar for tidenes utbetaling

2,7 milliarder skal betales ut til kommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet i år.

Se alle nyheter