Du er her:
 

Reiskap

Garn, teiner, ruser, merking ...

 

Meld tapt reiskap

Bruk fritidsfiske-appen

 

Minstemål

Torsk, hyse, raudspette, uer ...

 

Sal og utførsel

 

Turistfiske i Noreg

 

Ferdsel ved oppdrettsanlegg

 

Freda artar

 

Nokre utvalde artar

 

Skjema – fritidsfiske

 Foto © Fiskeridirektoratet

Fangstrapportering for turistfiskebedrifter

Registreringspliktige turistfiskeverksemder skal rapportere fangst til Fiskeridirektoratet. Det er fem artar som skal registrerast; torsk, kveite, sei, steinbit og uer. 

 Foto: © Trond Blom, Fiskeridirektoratet

Registrering av turistfiskebedrift

Alle turistfiskeverksemder som oppfyller bestemte kriterium må registrere seg i Fiskeridirektoratets register. Rettleiing og skjema for registrering finn du her.

Film om reglene i fritidsfiske

Sjekk også ut YouTube-kanalen vår med mange andre fine filmer - om hummerfiske, minstemål, fredning, lovlige redskap, turistfiske og spøkelsesfiske. På norsk, engelsk og tysk. 

 

Gje oss melding

Oppdagar du at noko ikkje er i orden, set vi stor pris på om du varslar oss.

Nyheter

19.04.2018 | Fritidsfiske

Hugs fluktopning og rett merking av reiskap

– Fritidsfiskesesongen er i gong og her i landet er vi så heldige at vi kan hauste frå fellesressursane i havet. Men vi må også ta vare på desse ressursane for framtida, seier inspektør ved region Vest, Ina Giil Solheim.

14.02.2018 | Fritidsfiske

Klart for rapportering frå turistfiske

Fiskeridirektoratet har nå klart skjema som kan brukast for å rapportere fangst frå turistfiskebedrifter. Skjemaet er digitalt og verksemdene må bruke ID-porten for å logge seg inn.

19.01.2018 | Fritidsfiske

Turistfiskesesong med nytt regelverk

Fiskeridirektoratet mottar mange henvendelser i forbindelse med registreringsordningen som ble innført for turistfiskebedrifter fra nyttår. Vi arbeider nå med en rekke tiltak som i løpet av kort tid – og før turistfiskesesongen for alvor tar til – forhåpentligvis vil avhjelpe den usikkerheten som rår blant næringsutøvere og publikum.

Se alle nyheter