Landinger i Norge fra norske og utenlandske fartøy fordelt på mottak. Illustrasjon: Fiskeridirketoratet

Hvor mye fisk blir levert til fiskemottak i din kommune?

Hvilke arter og hvor mye fisk leverer hver navngitte båt? Disse og liknende spørsmål kan du finne svar på i Fiskeridirektoratets interaktive visning av fangstdata.

 Torsk. Foto © Fiskeridirektoratet

Foreslår torskeforbud i Oslofjorden og i gytefelt i Skagerrak

Fiskeridirektoratet forslår at det iverksettes et forbud mot fiske av torsk i hele Oslofjorden og at flere gytefelt for torsk på Skagerrakkysten blir beskyttet.

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Her kan du finne mer informasjon om tillatelsene, søkere, brev og vedtak og kunnskap fra utviklingsprosjektene.

 Torskefiske i Lofoten. Foto: © Fiskeridirektoratet

Kystfiskeappen

Last ned kystfiskeappen, og les vår trinn-for-trinn-veiledning her. Den er til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. 

Melde om tapte fiskeredskaper

Hvordan kan fritidsfiskere melde fra om tapte fiskeredskaper? Se video fra Clean Nordic Oceans.

 

Nytt kjøperregister

Kjøperregisteret presenteres nå på en ny måte og har fått en ny nettadresse.

 

Varsle oss

Døgnåpen vaktsentral: 55 23 83 37 eller 911 03 277

 

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite, snabeluer og reker.