Grønngylt. Foto: © Havforskningsinstituttet

Fiske etter leppefisk

Generell informasjon om fiske etter leppefisk samt deltakerliste og vilkåra for å delta i lukka gruppe.

 Produksjonsområder akvakultur 2017

Kapasitetsøkning 2017/2018

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22.desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2018.

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Vi oppdaterer fortløpende listen over søkere og tildelinger.

 

Last ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

 

Varsle oss

Døgnåpen vaktsentral: 55 23 83 37 eller 911 03 277

 Foto © Fiskeridirektoratet

Fangstrapportering for turistfiskebedrifter

Registreringspliktige turistfiskevirksomheter skal rapportere gjestenes fangster til Fiskeridirektoratet minst en gang per måned. Det er fem arter som skal registreres; torsk, kveite, sei, steinbit og uer. 

 

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer.