Fritidsfisker med hummer i båt. © Foto: Roald Hatten

Hummerfiske

Alle som skal fiske hummer fra 1. oktober 2018 må registrere seg. Skjemaet for registrering er planlagt klart 1. september.

 Illustrasjon Havbruksfondet CC Foto: David Lebech

Havbruksfondet

Fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

 Utviklingstillatelse, havmerd. Illustrasjon: © Salmar

Utviklingstillatelser

Dette er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Her kan du finne mer informasjon om tillatelsene, søkere, brev og vedtak og kunnskap fra utviklingsprosjektene.

 Torskefiske i Lofoten. Foto: © Fiskeridirektoratet

Kystfiskeappen

Last ned kystfiskeappen, og les vår trinn-for-trinn-veiledning her. Den er til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. 

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet juni 2018

Saksdokumentene til reguleringsmøtet 7. juni er klare.

 Nor-Fishing 2016. Foto: © Snolys.no / Stiftelsen Nor-Fishing.

Nor-Fishing 2018

Under årets Nor-Fishing vil du finne Fiskeridirektoratet på stand T-162b, ute i den store plasthallen rett ved Trondheim Spektrum. 

 Grønngylt. Foto: © Havforskningsinstituttet

Leppefisk

Informasjon om fiske etter leppefisk samt deltakerliste og vilkåra for å delta i lukka gruppe.

 

Varsle oss

Døgnåpen vaktsentral: 55 23 83 37 eller 911 03 277

 

Vekestatistikk

Vekestatistikk for landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer.