Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Registre og skjema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Kartverktøyet

 

Areal og miljø

 

Tema

 

Dokumenter

 

Salgslagenes sider

 

Økosystembasert forvaltning

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet

Les saksdokumenter og innspill til reguleringsmøtet 7. og 8. november 2018.

Se video om spøkelsesfiske

Enorme mengder med fiskeriredskap ble tatt opp fra havet i forbindelse med Fiskeridirektoratets årlige oppryddningstokt. 

 Grønngylt. Foto: © Havforskningsinstituttet

Leppefisk

Fiske etter leppefisk for åpen gruppe (og for fritidsfiske) er stoppet i hele landet. Les mer om leppefisk her.

Nyheter

16.11.2018 | Yrkesfiske

Ber om større aktsomhet etter funn av død sild

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste har registrert relativt mye død sild på bunnen av Skorpesundet i Kvænangen i Nord-Troms i forbindelse med forsøksfiske og oppfordrer sildefiskerne i området til større aktsomhet.

15.11.2018 | Yrkesfiske

Stor risiko for ulykker med hvalturisme

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har ved flere anledninger observert, og i tillegg fått meldinger om, farlige situasjoner med folk som svømmer i sjøen kloss inntil fiskeoperasjoner i sildefisket i Nord-Troms. Sjøtjenesten peker på at denne aktiviteten er forbundet med stor risiko og ber nå selskap som organiserer hvalturisme om å utvise større forsiktighet.

12.11.2018 | Yrkesfiske

Framlegg til Fiskarmanntal 2019

Fiskeridirektoratet publiserer i dag framlegg til Fiskarmanntal for 2019. Vi ber om at kvar enkelt kontrollerer sin manntalsstatus for komande år. Fristen for å klage er tre veker frå i dag.

08.11.2018 | Yrkesfiske

Foreløpig tildeling av rekrutteringsadganger

Fiskeridirektoratet region Nord har nå ferdigbehandlet søknadene om tildeling av rekrutteringsadganger for 2019, og 10 søkere har fått tilsagn om deltageradgang for 2019.

07.11.2018 | Yrkesfiske

Oppdatert handlingsplan for hendelser med hval

Under sildefisket er det stor risiko for at hval havner i nota eller vikler seg inn i redskapen på en eller annen måte. I tillegg skjer det til tider at hval kommer seg inn i oppdrettsmerder eller at hval strander på kysten.

Se alle nyheter