Fiske etter makrellstørje i 2019

Den norske reguleringen av makrellstørje for 2019 innebærer en vesentlig økning i antall fartøy som kan delta i fisket, samtidig som et begrenset antall sports- og rekreasjonsfiskere får delta i fisket, forutsatt at de i forbindelsen med fisket merker makrellstørjen som fanges.

Under årsmøtet i Den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT) i november 2018 fikk Norge økt kvoten av makrellstørje fra 104 tonn til 239 tonn. Videre godkjente Panel 2 i ICCAT i møte den 4. og 5. mars 2019 Norges fiskeplan.

Nærings- og fiskeridirekoratet har i forskrift 6. mars 2018 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2019 fastsatt en regulering som blant annet innebærer følgende:

  • Ett fartøy som fisker med not og som er over 40 meter vil bli tildelt en fartøykvote på 52 tonn makrellstørje
  • Tre fartøy som fisker med not og som er under 40 meter vil bli tildelt en fartøykvote på 45 tonn
  • Fire fartøy som fisker med line vil bli tildelt en fartøykvote på seks tonn makrellstørje
  • Fire sports- og rekreasjonsfiskelag kan fiske makrellstørje. Fisken som fanges må merkes med spagettimerke.
  • Det er avsatt 27 tonn til dekning av bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter. Nytt av i år er at fartøy som får bifangst av makrellstørje vil få betalt for denne forutsatt at vilkårene i forskriften er oppfylt.

For kommersielle fartøy var fristen for å melde seg på til fisket den 20. mars 2019.

Disse fartøyene ble trekt ut.

Sports- og rekreasjonsfiske

For sports- og rekreasjonsfiskere som ønsker å delta i fisket var fristen 1. april 2019.

Oppdatert: 02.04.2019