Skjul søk

J-193-2019: (Utgått) Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden, Troms

Erstattet av: J-197-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 08.11.2019

Gyldig til: 31.03.2020

Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden, Troms

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 8. november 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f. 

  § 1

  Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f, er det tillatt for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden uavhengig av fartøyets største lengde avgrenset i øst av en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 00,9 minutter. Øst 021 grader 26,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 05,7 minutter. Øst 021 grader 28,7 minutter.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. mars 2020.

  --------------

  Publisert: 12.11.2019