Rensefisk

Rensefisk er den lille hjelperen som brukes i bekjempelse mot lakselus. Rensefisk er en fiskegruppe som består av ulike leppefiskarter og rognkjeks.

Total utsett av rensefisk i merd

Tallene er hentet fra matfiskprodusentene av laks og regnbueørret, og omfatter både oppdrettet og villfanget rensefisk.

Oppdrett av rensefisk

Tallene er hentet fra rensefiskprodusentene, og omfatter kun oppdrettet rensefisk

Oppdatert: 24.10.2019