Sporing av fartøy

Fartøy

Melding om avslått/påslått sporingsutstyr

Elektronisk skjema for melding om avslått/påslått sporingsutstyr

For å bruke det elektroniske skjemaet må logge du deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides).

Melding om avslått/påslått AIS (for kongekrabbefiskere)

Elektronisk skjema for melding om påslått/avslått AIS (kongekrabbefiskere)

For å bruke det elektroniske skjemaet må logge du deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides).

Turistfiske av kongekrabbe - retningslinjer for reiselivsbedrifter

Forespørsel om satellittsporingsinformasjon

Installasjon

Installasjon av satellittsporingsutstyr (elektronisk skjema)
Skjemaet krever ingen innlogging

Vedlikehold/reparasjon av satellittsporingsutstyr (elektronisk skjema)
Skjemaet krever ingen innlogging

Installatør

Oppdatert: 11.04.2017