Fartøyregisteret

Registeret inneholder:

  • merkeregister (fartøy- og eieropplysninger)
  • konsesjons- og deltakerregister (spesielle tillatelser (konsesjoner) og årlige deltakeradganger)
  • årskvoten tildelt fartøy i adgangsregulerte fiskerier
  • fangst

Gå til fartøyregisteret

Liste: Løyve til samfiske etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle kystfartøy

Nye fylker og kommuner

Vi jobber med å oppdatere fartøyregisteret med fylkes- og kommuneendringene som trådte i kraft 1. januar 2020.

Oppslag på enkeltfartøy fungerer for alle fartøy, uansett om fartøyets fiskerimerke ble tildelt før eller etter endringene.

Det kan også søkes utlisting av fartøy som fortsatt har fiskerimerke basert på tidligere fylker og kommuner samt for Trøndelag. For Trøndelag viser listen fartøy med fiskermerker som starter med NT-, ST- og TR-.

Inntil videre er det imidlertid ikke mulig å søke på utlisting av fartøy som er tildelt fiskerimerke i nye fylker og kommuner fra 1.1.2020.

Fartøy som allerede sto i merkeregisteret da endringene trådte i kraft kan beholde fiskerimerkene de har inntil fartøyene slettes, selges eller dersom fartøyets eier flytter til en annen kommune. Fartøyene som registreres i merkeregisteret etter endringen trådte i kraft tildeles fiskerimerke med de nye fylkes- og distriktskodene.

Nærmere opplysninger om merkeregisteret og oppfølging av fylkes- og kommunereformen finner du her: