Sør for 62° N (Nordsjøen og Skagerrak)

Fiskeridirektoratet er i utøvelsesforskriften § 47 andre ledd gitt hjemmel til å stenge områder for å beskytte yngel og småfisk i Nordsjøen og Skagerrak (sør for 62° N).

Merk at du som fisker selv er ansvarlig for å være oppdatert om de reguleringene som til enhver tid gjelder i området/sonen du fisker.

Om/About Real Time Closure (RTC) Alle stengte felt i kart  (kartverktøyet Yggdrasil) Utøvelsesforskriften
Kontakt
Andreas Haugstvedt  (reguleringsseksjonen),  Bjarne Schultz  (kontrollseksjonen),  Snorri Palmason  (reguleringsseksjonen)
Område /  Area Stengt fra/ Closed from Stengt til/ Closed to J-melding / Regulations Kart/ Map Bakgrunnsinformasjon/ Supporting documents
Nordsjøen
Det er ingen stengte områder i Nordsjøen.
Skagerrak
Det er ingen stengte områder i Skagerrak.
Lenker til andre lands nettsider om Real Time Closures 
England  (Gov.uk) Skottland  (Scottish Government) Danmark  (Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark) Sverige  (Swedish Agency for Marine and Water Management) Færøyene  (Vørn)
Stenginger i EU-sonen
Norske fartøy er pålagt å følge stenginger i EU-sonen:
  • Kommisjonsforordning 724/2010 (12. august 2010)
  • Kommisjonsforordning 783/2011(5. august 2011)