Skjul søk

J-92-2019: (Utgått) Forskrift om stopp i fisket etter uer i Irmingerhavet og i Grønlands økonomiske sone i 2019

Erstatter: J-116-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 07.06.2019

Gyldig til: 31.12.2019

Forskrift om stopp i fisket etter uer i Irmingerhavet og i Grønlands økonomiske sone i 2019

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 7. juni 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 20. desember 2018 nr. 2212 om regulering av fiske etter uer i Irmingerhavet og i Grønlands økonomiske sone i 2019 § 11.

   § 1 Stopp i fisket

  Fsket etter pelagisk uer (Sebastes Mentella) i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområder 5a og 14 og i internasjonalt farvann utenfor noen stats jurisdiksjon stoppes med virkning fra og med 7. juni 2019.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2019.

  ------

  HY/EW

  Publisert: 07.06.2019