Skjul søk

J-81-2019: (Utgått) Forskrift om minstemål for sei fisket med not i området mellom 62° N og 66° 33’ N i 2019

Erstatter: J-107-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.05.2019

Gyldig til: 31.12.2019

Forskrift om minstemål for sei fisket med not i området mellom 62° N og 66° 33’ N i 2019

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 6. mai 2019 med hjemmel i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 43.

   § 1

  Minstemålet på 35 cm for sei fisket med not i området mellom 62° N og 66° 33′ N oppheves. Minstemålet heretter er 40 cm.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2019.

  -------------

  JBN/EW

  Publisert: 08.05.2019