Skjul søk

J-76-2019: (Utgått) Forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark

Erstatter: J-134-2018

Erstattet av: J-77-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.05.2019

Forskrift om endring av regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. mai 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

   I

   I Fiskeridirektoratets forskrift 10. april 2018 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark gjøres følgende endring:

   § 2 (ny) skal lyde:

   Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område på Makkaur i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 42,3 minutter. Øst 030 grader 06,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 45,0 minutter. Øst 030 grader 12,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 38,5 minutter. Øst 030 grader 34,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 36,0 minutter. Øst 031 grader 28,0 minutter.
   herfra langs grunnlinjen til posisjon 1.

   Gjeldende § 2 blir ny § 3.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------

  Forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. april 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

  § 1

   Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område på Sværholt i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 58,2 minutter. Øst 026 grader 40,4 minutter.
  2. Nord 70 grader 59,8 minutter. Øst 026 grader 42,5 minutter.
  3. Nord 70 grader 56,3 minutter. Øst 026 grader 47,3 minutter.
  4. Nord 70 grader 56,1 minutter. Øst 026 grader 43,3 minutter.
   herfra tilbake til posisjon 1.

  § 2

   Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område på Makkaur i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 42,3 minutter. Øst 030 grader 06,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 45,0 minutter. Øst 030 grader 12,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 38,5 minutter. Øst 030 grader 34,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 36,0 minutter. Øst 031 grader 28,0 minutter.
   herfra langs grunnlinjen til posisjon 1.

  § 3

  Forskriften trer i kraft straks.

  HJ/EW

  Publisert: 02.05.2019