Skjul søk

J-35-2020: (Utgått) Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om bruk av sorteringsrist i fisket etter reker i et område ved Karmsundet

Erstattet av: J-54-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.03.2020

Gyldig til: 10.04.2020

Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om bruk av sorteringsrist i fisket etter reker i et område ved Karmsundet

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 12. mars 2020 med hjemmel i forskrift 26. november 2012 nr. 1104 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål § 2, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16.

   § 1

  Det gjøres unntak fra påbudet om sorteringsrist ved fiske med reketrål i et område ved Karmsundet avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  Nord 59°8'26.8". Øst 5°17'34.8".
  Nord 59°8'22.8". Øst 5°23'36.3".
  Nord 59°18'1.5". Øst 5°18'28.0".
  Nord 59°17'6.6". Øst 5°24'43.7".
  Herfra tilbake til posisjon nr. 1. 

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 10. april 2020.

  ---------------

  Publisert: 12.03.2020