Skjul søk

J-32-2020: (Utgått) Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om bruk av sorteringsrist i fisket etter reker ved Røvær

Gyldig fra: 05.03.2020

Gyldig til: 01.04.2020

Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om bruk av sorteringsrist i fisket etter reker ved Røvær

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 5. mars 2020 med hjemmel i forskrift 26. november 2012 nr. 1104 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål § 2, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16. 

  § 1

  Det gjøres unntak fra påbudet om sorteringsrist ved fiske med reketrål i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  Nord 59°26,0 minutter. Øst 05°08,0 minutter.
  Nord 59°28,0 minutter. Øst 05°01,0 minutter.
  Nord 59°29,8 minutter. Øst 05°07,0 minutter.
  Nord 59°31,0 minutter. Øst 05°07,5 minutter.
  Nord 59°30,58 minutter. Øst 05°09,0 minutter.
  Nord 59°28,3 minutter. Øst 05°09,0 minutter.
  Nord 59°26,6 minutter. Øst 05°09,6 minutter.
  Herfra tilbake til posisjon nr. 1.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 1. april 2020.

   

  ””””””””””””””””””””””””””””

  Publisert: 05.03.2020