Skjul søk

J-203-2019: (Utgått) Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om sorteringsrist i fisket etter reker

Erstatter: J-190-2019

Erstattet av: J-207-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.11.2019

Gyldig til: 10.12.2019

Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om sorteringsrist i fisket etter reker

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. november 2019 med hjemmel i forskrift 26. november 2012 nr. 1104 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål § 2, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12.

  § 1

  Det gjøres unntak fra påbudet om sorteringsrist ved fiske med reketrål i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  Nord 59°26,0 minutter. Øst 05°08,0 minutter.
  Nord 59°28,0 minutter. Øst 05°01,0 minutterr
  Nord 59°29,8 minutter. Øst 05°07,0 minutter.
  Nord 59°31,0 minutter. Øst 05°07,5 minutter.
  Nord 59°30,58 minutter. Øst 05°09,0 minutter.
  Nord 59°28,3 minutter. Øst 05°09,0 minutter.
  Nord 59°26,6 minutter. Øst 05°09,6 minutter.
  Herfra tilbake til posisjon nr. 1.

   § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 10. desember 2019.

  ----------------

  AH/EW

  Publisert: 26.11.2019