Skjul søk

J-197-2019: (Utgått) Midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden, Troms

Erstatter: J-193-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.11.2019

Gyldig til: 31.03.2020

Forskrift om endring av forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden, Troms

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 14. november 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f. 

  I

  I forskrift 8.november 2019 nr.1493 om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden,Troms, gjøres følgende endringer:

   § 1 (endret) skal lyde:

   § 1

   Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f, er det tillatt for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden uavhengig av fartøyets største lengde avgrenset i sør av en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 52,8 minutter. Øst 021 grader 45,6 minutter.
  2. Nord 69 grader 52,7 minutter. Øst 021 grader 54,2 minutter.

  II

   

  Forskriften trer i kraft straks  

   Forskriften lyder etter dette:

   ……………………………….

  Forskrift om midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden, Troms

   Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 8. november 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f. 

   § 1

  Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f, er det tillatt for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden uavhengig av fartøyets største lengde avgrenset i sør av en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 52,8 minutter. Øst 021 grader 45,6 minutter.
  2. Nord 69 grader 52,7 minutter. Øst 021 grader 54,2 minutter.

   § 2

   Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. mars 2020.

  ----------------

  Publisert: 15.11.2019