Skjul søk

J-177-2019: (Utgått) Midlertidig unntak fra påbud om sorteringsrist i reketrål

Gyldig fra: 11.10.2019

Gyldig til: 25.10.2019

Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om sorteringsrist i reketrål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 11. oktober 2019 med hjemmel i forskrift 26. november 2012 nr. 1104 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål § 2, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12.

   

   

   

  § 1

   

  Det gjøres unntak fra påbudet om sorteringsrist ved fiske med reketrål i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

   Nord 59°26,0 minutter.  Øst 05°08,0 minutter.

  1. Nord 59°28,0 minutter.  Øst 05°01,0 minutter.
  2. Nord 59°29,8 minutter.  Øst 05°07,0 minutter.
  3. Nord 59°31,0 minutter.  Øst 05°07,5 minutter.
  4. Nord 59°30,58 minutter.  Øst 05°09,0 minutter.
  5. Nord 59°28,3 minutter.  Øst 05°09,0 minutter.
  6. Nord 59°26,6 minutter.   Øst 05°09,6 minutter.

  Herfra tilbake til posisjon nr. 1.

   

   

    

  § 2

   

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 25. oktober 2019.                      

   

   TO/EB

  Publisert: 11.10.2019