Skjul søk

J-167-2002: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i Fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-166-2002

Erstattet av: J-191-2002

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.08.2002

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i Fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 1. august 2002 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3, forskrift av 7. juli 1997 om adgang til å fiske i midlertidig stengte områder med torsketrål og snurrevad som har innmontert sorteringsrist med minste spileavstand 80 mm § 4 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 31. oktober 2001 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard gjøres følgende endring:

  § 1 oppheves

  Gjeldende §§ 2 og 3 blir til §§ 1 og 2.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i Fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 31. oktober 2001 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3, forskrift av 7. juli 1997 om adgang til å fiske i midlertidig stengte områder med torsketrål og snurrevad som har innmontert sorteringsrist med minste spileavstand 80 mm § 4 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nordøst for Bjørnøya avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 44,1 minutter     Øst 18 grader 00 minutter
  2. Nord 75 grader 00 minutter     Øst 18 grader 00 minutter
  3. Nord 75 grader 00 minutter     Øst 19 grader 00 minutter
  4. Nord 74 grader 55 minutter     Øst 20 grader 30 minutter
  5. Nord 74 grader 32 minutter     Øst 20 grader 55 minutter
  6. Nord 74 grader 32 minutter     Øst 20 grader 30 minutter.
  Videre langs 20 nautiske mils forbudssonen til posisjon nr. 1.

  Innenfor området er det også forbudt å fiske med sorteringsrist med 80 mm spileavstand og større.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HØ/EW

  Publisert: 31.05.2006