Skjul søk

J-164-2019: (Utgått) Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om sorteringsrist i reketrål

Gyldig fra: 26.09.2019

Gyldig til: 10.09.2019

Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om sorteringsrist i reketrål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 26. september 2019 med hjemmel i forskrift 26. november 2012 nr. 1104 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål § 2, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12.

  § 1

  Det gjøres unntak fra påbudet om sorteringsrist ved fiske med reketrål i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 59°26,0 minutter.  Øst 05°08,0 minutter.
  2. Nord 59°28,0 minutter.  Øst 05°01,0 minutter.
  3. Nord 59°29,8 minutter.  Øst 05°07,0 minutter.
  4. Nord 59°31,0 minutter.  Øst 05°07,5 minutter.
  5. Nord 59°30,58 minutter.  Øst 05°09,0 minutter.
  6. Nord 59°28,3 minutter.  Øst 05°09,0 minutter.
  7. Nord 59°26,6 minutter.   Øst 05°09,6 minutter.
   Herfra tilbake til posisjon nr. 1.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 10. oktober 2019.

  ----------

  TO/EW

  Publisert: 26.09.2019