Skjul søk

J-162-2019: (Utgått) Forskrift om stopp i fangst av vågehval i 2019

Gyldig fra: 20.09.2019

Gyldig til: 31.12.2019

Forskrift om stopp i fangst av vågehval i 2019

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. september 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12 og 16 og forskrift 25. mars 2019 nr. 327 om regulering av fangst av vågehval i 2019 § 3 annet ledd.

   § 1 Stopp i fangsten

  Fangst av vågehval stoppes med virkning fra og med 19. september 2019.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2019.

  -----------

  HY/EW

  Publisert: 20.09.2019