Skjul søk

J-156-2009: (Utgått) Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Erstatter: J-115-2009

Erstattet av: J-228-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.08.2009

Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 20. august 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  I
  Fiskeridirektørens forskrift av 17. juni 2009 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål oppheves.

  II
  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Publisert: 21.08.2009