Skjul søk

J-155-2002: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i Fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-141-2002

Erstattet av: J-165-2002

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.07.2002

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i Fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 16. juli 2002 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3, forskrift av 7. juli 1997 om adgang til å fiske i midlertidig stengte områder med torsketrål og snurrevad som har innmontert sorteringsrist med minste spileavstand 80 mm § 4 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 31. oktober 2001 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard gjøres følgende endring:

  § 3 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nordøst for Bjørnøya avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 50,5 minutter    Øst 19 grader 00 minutter
  2. Nord 75 grader 00 minutter       Øst 19 grader 00 minutter
  3. Nord 74 grader 55 minutter       Øst 20 grader 30 minutter
  4. Nord 74 grader 32 minutter       Øst 20 grader 55 minutter
  5. Nord 74 grader 32 minutter       Øst 20 grader 30 minutter*
  Videre langs 20 nautiske mils forbudssonen til posisjon nr. 1.

  Innenfor området er det også forbudt å fiske med sorteringsrist med 80 mm spileavstand og større.

  Gjeldende § 3 blir til § 4.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i Fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 31. oktober 2001 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3, forskrift av 7. juli 1997 om adgang til å fiske i midlertidig stengte områder med torsketrål og snurrevad som har innmontert sorteringsrist med minste spileavstand 80 mm § 4 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest og nordvest for Bjørnøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 01 minutter.          Øst 18 grader 41 minutter.
  2. Nord 74 grader 04 minutter.          Øst 17 grader 45 minutter.
  3. Nord 74 grader 43 minutter.          Øst 16 grader 40 minutter.
  4. Nord 74 grader 47 minutter.          Øst 18 grader 10 minutter.
  Videre langs 20 nautiske mils forbudssonen til posisjon nr. 1.

  Innenfor området er det også forbudt å fiske med sorteringsrist med 80 mm spileavstand og større.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område ved Bellsundbanken, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 76 grader 48 minutter    Øst 15 grader 47,6 minutter
  2. Nord 76 grader 48 minutter    Øst 13 grader 15 minutter
  3. Nord 77 grader 20 minutter    Øst 11 grader 20 minutter
  4. Nord 77 grader 30 minutter    Øst 11 grader 50 minutter
  5. Nord 77 grader 30 minutter    Øst 13 grader 56 minutter.

  Innenfor området er det også forbudt å fiske med sorteringsrist med 80 mm spileavstand og større.

  § 3

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nordøst for Bjørnøya avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 50,5 minutter   Øst 19 grader 00 minutter
  2. Nord 75 grader 00 minutter      Øst 19 grader 00 minutter
  3. Nord 74 grader 55 minutter      Øst 20 grader 30 minutter
  4. Nord 74 grader 32 minutter      Øst 20 grader 55 minutter
  5. Nord 74 grader 32 minutter      Øst 20 grader 30 minutter
  Videre langs 20 nautiske mils forbudssonen til posisjon nr. 1.

  Innenfor området er det også forbudt å fiske med sorteringsrist med 80 mm spileavstand og større.

  § 4

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HØ/KH

  Publisert: 01.06.2006