Skjul søk

J-154-2019: (Utgått) Forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

Erstatter: J-192-2018

Erstattet av: J-158-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.09.2019

Forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 4. september 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

   § 1

   Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Sørbakken, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 73 grader 54,0 minutter. Øst 019 grader 12,0 minutter.
  2. Nord 74 grader 06,0 minutter. Øst 019 grader 12,0 minutter
   videre langs grensen til fiskevernsonen ved Svalbard.
  3. Nord 74 grader 12,0 minutter. Øst 020 grader 00,0 minutter.
  4. Nord 73 grader 54,0 minutter. Øst 020 grader 00,0 minutter.
   herfra tilbake til posisjon 1.

   § 2

  Forskriften trer i kraft straks.

  HJ/EW

  Publisert: 04.09.2019