Skjul søk

J-153-2020: (Utgått) Forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Troms og Finnmark

Erstatter: J-86-2020

Erstattet av: J-155-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.09.2020

Forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Troms og Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. september 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

  § 1

  Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område på Persfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 32,8 minutter. Øst 030 grader 39,2 minutter.
  2. Nord 70 grader 36,0 minutter. Øst 030 grader 48,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 31,0 minutter. Øst 031 grader 14,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 25,0 minutter. Øst 031 grader 05,1 minutter.
   herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

   § 2

  Forskriften trer i kraft straks.

  -------------------

  HJ/EW

  Publisert: 22.09.2020