J-148-2019: Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2019

Tilbake til gjeldende J-melding