J-119-2020: Forskrift om utførselsregulering av fisk og fiskevarer fra sportsfiske.