Skjul søk

J-7-2019: Forskrift om stenging av et område på Kvænangen og Reisafjorden i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild

Gyldig fra: 18.01.2019

Publisert: 22.01.2019

Forskrift om stenging av et område på Kvænangen og Reisafjorden i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord den 18.01.2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 17. desember 2018 nr. 2043 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild (nvg) i 2019 § 21.

§ 1

Alt fiske etter norsk vårgytende sild er forbudt i et område på Kvænangen og Reisafjorden i Troms sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 11,5 minutter. Øst 020 grader 49,0 minutter
  2. Nord 70 grader 12,0 minutter. Øst 021 grader 11,5 minutter

 § 2

Forskriften trer i kraft straks.

-------

NWA/EW