J-122-2020: Forskrift om stopp av fisket etter hvitting i ICES statistikkområde IV