Skjul søk
03.05.2019

Nytildeling av raudåtekonsesjoner

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at 10 avgrensede raudåtetråltillatelser skal deles ut. Søknadsfristen er 15. august.

Foreslår regulering av hvalsafari

02.04.2019

Hvalsafari i ulike former har vokst til å bli en betydelig næring enkelte steder i Lofoten, Vesterålen og Troms. Nå foreslår Fiskeridirektoratet at det innføres reguleringer av hvalsafari.

Betre vern for sårbare artar i Barentshavet

02.04.2019

Blautkorallar, svamp og andre sårbare artar på havbotnen er viktige for livet i havet. Samtidig kan dei bli skadde av fiskeriaktivitet. Nye reglar skal gje betre vern av sårbare artar på botnen av Barentshavet.

Fiskeridirektoratet på Lofotfishing 2019

29.03.2019

Lofotfishing blir arrangert i Kabelvåg i Lofoten for 11. gang 29.-31. mars og Fiskeridirektoratet stiller som vanlig med stand. I år skal Norsk Hval være med og dele ut smaksprøver på standen til Fiskeridirektoratet.

BREXIT: Oppdatert informasjon til aktører med fiskeriinteresser i EU-sonen (britisk farvann)

29.03.2019

Fiskeridirektoratet viser til første informasjonsskriv som ble formidlet til relevante aktører 18. februar 2019. Det ble blant annet gjort rede for hvilke forberedende prosesser norske og britiske fiskerimyndigheter har iverksatt for å opprettholde fiskeriaktiviteten i hverandres soner dersom Storbritannia trer ut av EU 29. mars uten en uttrekningsavtale («hard» Brexit).

Gjennomgang gir fire nye adganger

28.03.2019

Fiskeridirektoratet region Nord har nå gjennomgått alle rekrutteringsadganger tilbake til 2014 etter at det ble avdekket at direktoratet ikke har tolket ett av tildelingskriteriene for rekrutteringsadganger korrekt. Gjennomgangen viser at fire søkere får adgang.