Skjul søk

Oppretter to henstillingsområder i Lofoten

11.03.2019

Med bakgrunn i det pågående Lofotfiske, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, vil Fiskeridirektoratet region Nordland opprette to henstillingsområder. 

Mykje småreker i sør kan vere godt nytt

08.03.2019

Det er for tida mykje småreker under minstemålet i rekefangstene i Nordsjøen og Skagerrak. Andelen reker under minstemålet har vore over 70 prosent i enkelte prøvehal. Dette både uroar og gleder fiskeristyresmaktene. 

Oppmuntrer til videre bruk av fangstdata

01.03.2019

Fangstdata blir stadig mer etterspurt av offentligheten. Som et ledd i Fiskeridirektoratets målsetting om å gjøre offentlige data mer tilgjengelige, har vi i vinter lagt ut fangstdata for 2000-2019.

Kriterier for fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene

28.02.2019

Nærings- og fiskeridepartementet har forlenget prøveordningen, som åpnet for at små fartøy kan fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene. Forlengelsen av ordningen innebærer at fartøyene kan fiske etter torsk og andre arter innenfor fjordlinjene ut 2019.