Skjul søk

Fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område 2020

14.01.2020

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringen av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område for 2020. Fiskeridirektoratet region Nord har tildelt kvotefaktorer og fartøykvoter til fartøy som har adgang til å delta.

Fisket etter leppefisk i 2020

10.01.2020

Fiskeridirektoratet har nå fastsatt reguleringen av fisket etter leppefisk i 2020. Endringer i årets regulering er blant annet at det innføres krav til posisjonsrapportering (AIS/VMS), et nytt krav om sirkelformet inngang som ikke er større enn 60 mm i diameter og at bruk av ruser fases ut.

Nasjonal strategisk risikovurdering 2020

09.01.2020

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene vil benytte en rekke tiltak som omfatter tradisjonelle kontroller, veiledning, dialog og utvikling av regelverk for å styrke dokumentasjonsgrunnlaget for fiskerinæringen. Dette kommer fram i Nasjonal strategisk risikovurdering 2020.

Nedgang i kvantum, men høyere priser på viktige fiskeslag

08.01.2020

Landet kvantum for norske fartøy var syv prosent lavere i 2019 enn i 2018. Samlet verdi av landingene er i 2019 i overkant av 21 milliarder kroner og dermed relativt lik som 2018. God prisutvikling på viktige fiskeslag som makrell, sei og torsk har kompensert for kvantumsnedgangen.

Oppstart for evaluering av føringspoolen

27.12.2019

Fiskeridirektøren har bestemt at føringspoolen, ordninga for føring av låssette fangstar i pelagisk fiske, ikkje skal vidareførast i si noverande form. Næringa vil bli invitert til møte medio mars.

Fortsatt bra lønnsomhet i fiskeflåten

19.12.2019

Lønnsomheten i fiskeflåten er fortsatt høy til tross for nedgang i både 2017 og 2018. Dette viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten.