Nyheter

Forskningskvoter for 2021

06.10.2020

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige kvoter forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknad om forskningskvoter for 2021 må sendes innen 31.10.2020.