Skjul søk

Vil utvide datainnsamlingen fra den minste flåten

02.06.2020

Fiskeridirektoratet foreslår å utvide datainnsamlingen fra fiskeflåten. Formålet er å samle inn bedre posisjons- og aktivitetsdata fra den minste fiskeflåten, men forslaget inneholder også noen forslag til endringer i dagens rapportering for fartøy over 15 meter.

Utvida røktingsplikt

29.05.2020

Frå 1. juni er det krav om utvida røkting av fiskereiskap som står i sjøen. Garn, liner og teiner skal røktast minimum ei gong per veke dersom ikkje anna er bestemt.

Ny brukervennlig kartløsning

28.05.2020

Hvor mange oppdrettslokaliteter er det i min kommune og hvor ligger de? Og hvordan er miljøtilstanden i dem? Dette er noen av mange spørsmål vårt nye kartverktøy kan gi svar på. 70 datasett kan ses i kart og grafikk og lastes ned i ulike format.

Kontroll av levendelagring av torsk i 2020

02.06.2020

Fiskeridirektoratet har vinteren 2020 fulgt opp levendelagring av torsk med kontroller på sjøen og kontroll på anleggene. Kontrollene har først og fremst vært rettet mot dyrevelferd, journalføring, telling av fisk og seddelføring.