Skjul søk
20.06.2019

Nytt kontrollverktøy er en suksess

Avdekker andre lovbrudd, øker likebehandlingen, finner mulige forbedringspunkter i fiskerilovgivningen og bedrer datatilfangst og påfølgende analyse. Dette er de viktigste samfunnsgevinstene av direktoratets nye kontroll- og tilsynsverktøy, Saga.

14.06.2019

Salgslagene blir stadig bedre på ressurskontroll

Ressurskontroll, håndhevelse og reaksjoner ved brudd på fiskeriregelverket er viktig for å oppnå etterlevelse av gjeldene regelverk, og dermed også en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene og like rammevilkår for næringsutøverne.

11.06.2019

Bli med å redde torsken!

Nå må alle trå til, både yrkesfisker og fritidsfiskere, dersom vi skal klare å redde torsken i Oslofjorden.

07.06.2019

Hvor mange kontroller er det av fiskerinæringen?

Hvor mange kontroller gjennomfører Fiskeridirektoratet i løpet av et år? Hva slags type inspeksjoner er det? Og når på året er det flest? Disse og liknende spørsmål finner du svar på i Fiskeridirektoratets nye oversikt over gjennomførte kontroller.

04.06.2019

Søknad om fiske etter leppefisk må sendes elektronisk

Det nærmer seg oppstart for fiske etter leppefisk og vi har begynt å motta søknader. Vi minner om at søknader og kopier av leveringsavtaler må leveres elektronisk via fiskeridir.no, ellers regnes de ikke som mottatt.

03.06.2019

Se fangststatistikk for åpen gruppe

Det er mange som kontakter oss for å få statistikk for fisket etter torsk i åpen gruppe. Du kan nå se interaktive visninger av data, både som tidsserier og valgfrie variabler.