Skjul søk
07.12.2018

Ferskfiskordningen forsetter ut uke 50

Fiskeridirektøren har besluttet å la ferskfiskordningen med tillatt torskeandel på inntil 50 prosent på ukebasis i lukket gruppe fortsette ut uke 50 eller til og med søndag 16. desember. Deretter reduseres andelen til 10 prosent for åpen og lukket gruppe.

30.11.2018

Lisens for fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 2019

Lisensordningen for norske fartøy som ønsker å drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone er, med noen mindre forenklinger, uendret. Dette innebærer at alle fartøy som skal drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 2019, må ha tillatelse fra russiske fiskerimyndigheter.

26.11.2018

Forslag til regulering av selfangsten i 2019

Fiskeridirektoratet har no lagt forslag til regulering av selfangsten i Vesterisen og Austisen i 2019 ut på høyring. Høyringsfristen er 15. januar 2019. Også forslag til regulering av kystsel er lagt ut på høyring med frist for innspel innan 13. desember 2018.

22.11.2018

Lavere lønnsomhet for fiskeflåten

Driftsmarginen for fiskeflåten ble redusert i 2017 viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Fiskeflåten leverer til tross for dette fortsatt et godt resultat.