Skjul søk

Nasjonal strategisk risikovurdering 2020

09.01.2020

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene vil benytte en rekke tiltak som omfatter tradisjonelle kontroller, veiledning, dialog og utvikling av regelverk for å styrke dokumentasjonsgrunnlaget for fiskerinæringen. Dette kommer fram i Nasjonal strategisk risikovurdering 2020.

Nedgang i kvantum, men høyere priser på viktige fiskeslag

08.01.2020

Landet kvantum for norske fartøy var syv prosent lavere i 2019 enn i 2018. Samlet verdi av landingene er i 2019 i overkant av 21 milliarder kroner og dermed relativt lik som 2018. God prisutvikling på viktige fiskeslag som makrell, sei og torsk har kompensert for kvantumsnedgangen.

Oppstart for evaluering av føringspoolen

27.12.2019

Fiskeridirektøren har bestemt at føringspoolen, ordninga for føring av låssette fangstar i pelagisk fiske, ikkje skal vidareførast i si noverande form. Næringa vil bli invitert til møte medio mars.

Fortsatt bra lønnsomhet i fiskeflåten

19.12.2019

Lønnsomheten i fiskeflåten er fortsatt høy til tross for nedgang i både 2017 og 2018. Dette viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten.

Tips om ulovlig kveitefiske

13.12.2019

Fiskeridirektoratet har i høst mottatt tips om at det foregår ulovlig fiske etter kveite flere steder i Nordland. Dette skal gjelde både yrkes- og fritidsfiskere. Fiskeridirektoratet vil sammen med Kystvakten derfor ha oppmerksomhet rettet mot kveitefiske i tiden framover.

Regler for hvalsafari er vedtatt

09.12.2019

Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt forskriften som regulerer hvalsafari i Norge. Forskriften legger opp til både bedre dyrevelferd og for å unngå farlige situasjoner mellom hvalsafari og fiskefartøyer i fiske.