Skjul søk

Kystflåtens direktefiske etter blåkveite 2019

20.05.2019

Direktefisket etter blåkveite for kystflåten under 28 meter største lengde startet 20. mai kl 00:00. Fisket er delt inn i to perioder. Andre periode starter mandag 5. august. Fartøy kan delta i begge perioder.

I dialog med Hammerfest kommune om hvithvalen

15.05.2019

Hammerfest kommune har gjennom mediene lansert et forslag om at kommunen kan ta vare på den tamme hvithvalen som befinner seg i havnebassenget i byen. Fiskeridirektoratet er i utgangspunktet positive til et slikt opplegg og er i dialog med kommunen om den videre oppfølgingen av hvalen.

Avdekket igjen brudd

14.05.2019

Fiskeridirektoratet har gjennomført over 500 kontroller med torskefiskeriene i vinter.

Om reguleringsmøtet juni 2019

13.05.2019

Fiskeridirektøren inviterer til det årlige vårmøtet om regulering av fisk (reguleringsmøtet) i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen 6. juni 2019.

13.05.2019

Reguleringsmøte 6. juni

Fiskeridirektøren inviterer til det årlige vårmøtet om regulering av fisk i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen 6. juni 2019.