Skjul søk

Norske fiskere er Nordens beste

27.03.2019

Norske fiskere er best i Norden til å følge reglene om å melde fra om tap av fiskeredskap. Det erfarer vi i nettverket Clean Nordic Oceans (CNO).

Innfører kysttorskvern i sør

25.03.2019

– Vi er svært fornøyde med at fiskeriministeren har fulgt våre råd og innfører et strengt, men forhåpentligvis effektivt vern av kysttorsken i sør.

Deltakelse i fisket

22.03.2019

Trekningslisten for fartøy som ønsker å delta i fisket etter makrellstørje med line eller not i 2019 er klar.

Ver nøyaktig ved utfylling av sluttsetel

21.03.2019

–  Vi oppmodar både fiskarar og fiskekjøparar om å vere nøye med utfyllinga av sluttsetelen. Det er hektisk i vintersesongen og mange setlar, men unøyaktig utfylde setlar skapar mykje ekstraarbeid både for Fiskeridirektoratet og Råfisklaget.

Nøgd med vedtak om raudåte

13.03.2019

–  Eg er nøgd med at Nærings- og fiskeridepartementet i dag har vedteke forskrifter som opnar opp for kommersiell hausting av raudåte. Dei nye forskriftene er i all hovudsak i tråd med det som vart foreslått i Fiskeridirektoratet sitt forslag til forvaltingsplan for raudåte.