Skjul søk

Tidenes nordligste opprenskingstokt er avsluttet

30.09.2019

Aldri før er det gjennomført opprensking etter tapte fiskeredskaper så langt nord for å hindre spøkelsesfiske og redusere marin forsøpling. Den totale fangsten er en av de største som er landet siden starten av opprenskingstoktene.  

Forskningskvoter 2020

23.09.2019

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige kvoter forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknad om forskningskvoter for 2020 må sendes innen 25.10.2019.

Redskap for en halv million returnert til fiskerne

18.09.2019

Fiskeredskaper verdt om lag en halv million kroner ble levert tilbake til lokale garn og snurrevadfiskere fra Nordland da opprenskingsfartøyet «Liafjord» på oppdrag fra Fiskeridirektoratet ankom Træna.