Skjul søk

Lofotfiskere: Meld ut redskapen!

17.04.2020

Det er fremdeles fiske etter skrei i Lofoten, men frustrasjonen er stor over fiskere som ikke melder ut redskapene sine når de er ferdig med fisket. De kan dermed hindre andre i å sette redskapene på ledige felt.

Skjema for årets leppefisksesong er klare

06.04.2020

No har Fiskeridirektoratet lagt ut skjema for deltaking i årets fiske etter leppefisk for både yrkesfiskarar og fritidsfiskarar. Årets sesong opnar 17. juli sør for 62° N og 31. juli nord for 62° N

Hva gjør vi når vi ikke er på kaien?

03.04.2020

For snart tre uker siden innførte Fiskeridirektoratet hjemmekontor for de fleste ansatte for å bidra til å hindre spredning av koronavirus. Nå etterlyser fiskerinæringen direktoratets tilstedeværelse på kaikanten.

Henstillingsområde for snurrevad i Henningsværstraumen

30.03.2020

Med bakgrunn i det pågående fiske, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, har Fiskeridirektoratet region Nordland opprettet et henstillingsområde i Henningsværstraumen for snurrevad.

Veileder for levendelagring av torsk

27.03.2020

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet har utarbeidet en veileder for levendelagring av torsk. Veilederen skal sikre at regeleverket for levendelagring etterleves. Fiskeridirektoratets inspektører og Sjøtjeneste vil overvåke og kontrollere at regelverket for levendelagring blir fulgt.

2020- Deltakelse i fisket

25.03.2020

Trekningslisten for fartøy som ønsker å delta i fisket etter makrellstørje med line eller not i 2020 er klar.