Regulering av fisket etter leppefisk i 2017

Høringsfrist: 31.03.2017
Avsender: Fiskeridirektoratet