Skjul søk

Fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område 2020

14.01.2020

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringen av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område for 2020. Fiskeridirektoratet region Nord har tildelt kvotefaktorer og fartøykvoter til fartøy som har adgang til å delta.

Nye fylker og kommuner

13.01.2020

Det er gjort en stor jobb med å oppdatere registre, tableau-rapporter og digitale skjema med nye fylker og kommuner. Hvis du kommer over noe vi har oversett, ønsker vi beskjed til document.write( '' ); info@fiskeridir.no document.write( '' ); .

Fisket etter leppefisk i 2020

10.01.2020

Fiskeridirektoratet har nå fastsatt reguleringen av fisket etter leppefisk i 2020. Endringer i årets regulering er blant annet at det innføres krav til posisjonsrapportering (AIS/VMS), et nytt krav om sirkelformet inngang som ikke er større enn 60 mm i diameter og at bruk av ruser fases ut.

Nasjonal strategisk risikovurdering 2020

09.01.2020

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene vil benytte en rekke tiltak som omfatter tradisjonelle kontroller, veiledning, dialog og utvikling av regelverk for å styrke dokumentasjonsgrunnlaget for fiskerinæringen. Dette kommer fram i Nasjonal strategisk risikovurdering 2020.

Nedgang i kvantum, men høyere priser på viktige fiskeslag

08.01.2020

Landet kvantum for norske fartøy var syv prosent lavere i 2019 enn i 2018. Samlet verdi av landingene er i 2019 i overkant av 21 milliarder kroner og dermed relativt lik som 2018. God prisutvikling på viktige fiskeslag som makrell, sei og torsk har kompensert for kvantumsnedgangen.

Turistfiske av kongekrabbe 2020

08.01.2020

Turistbedrifter/reiselivsbedrifter kan nå søke om tillatelse til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område i 2020. Søknadsfristen er 18.01.2020.

Oppdatering om rømming i Nordland

07.01.2020

Fiskeridirektoratet har den siste uken mottatt melding fra Mowi Norway AS om hull i til sammen fem nøter på lokalitetene Mefaldskjæret og Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland.