Skjul søk

Ønsker tips om rømt oppdrettslaks i Nordland og Sør-Troms

30.08.2019

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Nordland og Sør-Troms og ønsker nå flere tips om rømt fisk i området. Fangstene er tatt i Rombaksbotn innerst i Ofotfjorden og i Salangsvassdraget i Astafjordbassenget.

Minner om kongekrabbestans

29.08.2019

Fiskeridirektoratet minner om at det er forbudt å fiske kongekrabbe i og utenfor det kvoteregulerte området i korte perioder i høst. Alle teiner må da opp fra sjøen.

Makrellstørje i oppdrettsmerd i Trøndelag

28.08.2019

Tirsdag ettermiddag oppdaget selskapet Lerøy Midt en makrellstørje i en av merdene på ett av sine anlegg i Trøndelag. Det er så langt ikke meldt om rømming på grunn av hendelsen med makrellstørjen.

Mange vil tråle etter raudåte

28.08.2019

Fiskeridirektoratet har mottatt 35 søknader til å drive tråling etter raudåte i norske farvatn. Det er totalt lyst ut 10 avgrensa løyve, fem i kategori 1 og fem i kategori 2.

Rapporten fra brønnbåtkampanjen

19.08.2019

Konklusjonen er at brønnbåtnæringen i stor grad oppfyller kravene i regelverket, men at det er en del avvik knyttet til risikovurderinger av rømmingsfarer.