Skjul søk
Du er her:
08.03.2019

Mykje småreker i sør kan vere godt nytt

Det er for tida mykje småreker under minstemålet i rekefangstene i Nordsjøen og Skagerrak. Andelen reker under minstemålet har vore over 70 prosent i enkelte prøvehal. Dette både uroar og gleder fiskeristyresmaktene. 

01.03.2019

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om fire utviklingstillatelser til Cermaq Norway AS for konseptet «iFarm». Direktoratet har også avslått søknaden fra Biolaks Drift SUS om fem utviklingstillatelser.

01.03.2019

Fangsdata som åpne data

Fangstdata blir stadig mer etterspurt av offentligheten. Som et ledd i Fiskeridirektoratets målsetting om å gjøre offentlige data mer tilgjengelige, har vi i vinter lagt ut fangstdata for 2000-2019.

28.02.2019

Kriterier for fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene

Nærings- og fiskeridepartementet har forlenget prøveordningen, som åpnet for at små fartøy kan fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene. Forlengelsen av ordningen innebærer at fartøyene kan fiske etter torsk og andre arter innenfor fjordlinjene ut 2019.

22.02.2019

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om åtte utviklingstillatelser til MariCulture AS for konseptet "Smart Fish Farm". Direktoratet har også avslått søknaden fra Arctic Seafood Group AS om tre utviklingstillatelser til konseptet "Intelli-Aqua".