Skjul søk

Ønsker å leie fartøy

13.05.2014

Fiskeridirektoratet ønsker å leie tråler til opprensking av fiskeredskaper og to ringnotfartøy til forsøk med notfanget makrell i Nordsjøen.

Ønsker flere deltakere i forsøksordning

09.05.2014

Fiskeridirektoratet oppfordrer flere til å være med på å teste ut fangstbegrensningssystemet som nå gjennomføres som en forsøksordning i snurrevadflåten.

Fiske etter tobis i 2014

02.05.2014

Fiskeridirektoratet har ved loddtrekning trukket ut fem fartøy som får adgang til å delta i fisket etter tobis innenfor forvaltningsområde 4a i 2014.