Nyheter

Fisket innenfor ferskfiskordningen forsetter

02.12.2020

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N fortsette til og med søndag 20. desember med gjeldende kvotetillegg på 30 %.

Avklaring om utviklingstillatelser

24.11.2020

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag 24.11.20 avgjort klagen fra Lerøy Seafood ASA vedrørende målkriterier for prosjektet Pipefarm. Det gis ikke tillatelse til at målkriteriene kan deles opp til hver av de tre Pipefarmene.

Fiske i britiske farvann i 2021

20.11.2020

Storbritannia trer ut av EU 31. desember 2020. Dette vil ha betydning for norske fiskere som har planer om å fiske i britisk sone i 2021, blant annet knyttet til diverse praktiske forhold som tillatelser (lisens) til å fiske i britisk sone og elektronisk rapportering.