Skjul søk

Kvotereduksjon i turistfiske frå nyttår

10.07.2020

Frå 1. januar 2021 vil det berre vere mogleg å ta med fisk ut av landet dersom du har fiska og opphalde deg ved ei turistfiskebedrift som er registrert i Fiskeridirektoratet sitt register over turistfiskebedrifter.

Rømt laks i Tingvollfjorden

08.07.2020

Genetiske analyser viser at den rømte laksen som er fanget i Tingvollfjorden stammer fra Aquagens anlegg Honnhammervika.

De første utviklingstillatelsene er konvertert

07.07.2020

Fiskeridirektoratet har nå behandlet den første søknaden om konvertering av utviklingstillatelser. Ocean Farming AS var det første selskapet som søkte om utviklingstillatelser og er nå også først ute med å få konvertert utviklingstillatelsene til alminnelige, kommersielle matfisktillatelser. 

Svar på søknad om utviklingstillatelser

07.07.2020

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn på to utviklingstillatelser til Eide Fjordbruk AS. Eide Fjordbruk har fått tilsagn om én tillatelse på 780 tonn MTB og én tillatelse på 425 tonn MTB til utvikling av konseptet Salmon Zero.

Ny rapport fra overvåkningsprogrammet for rømt laks

02.07.2020

Det nasjonale overvåkningsprogrammet viser at nivået av rømt laks har stabilisert seg, etter flere år med nedgang i antall vassdrag med høye innslag av rømt laks. Overvåkingsprogrammet viser likevel at om lag hver fjerde elv fremdeles har moderat til høyt innslag rømt laks, og må følges opp gjennom tiltak.

Hummaren har sommarferie

26.06.2020

Fram til 1. oktober er hummaren freda, men hummar er ein ettertrakta delikatesse og det er mange som jaktar på den. Det har ført til at bestanden lenge har vore på eit kritisk lavt nivå.