Skjul søk
Du er her:
16.11.2018

Ber om større aktsomhet etter funn av død sild

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste har registrert relativt mye død sild på bunnen av Skorpesundet i Kvænangen i Nord-Troms i forbindelse med forsøksfiske og oppfordrer sildefiskerne i området til større aktsomhet.

15.11.2018

Stor risiko for ulykker med hvalturisme

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har ved flere anledninger observert, og i tillegg fått meldinger om, farlige situasjoner med folk som svømmer i sjøen kloss inntil fiskeoperasjoner i sildefisket i Nord-Troms. Sjøtjenesten peker på at denne aktiviteten er forbundet med stor risiko og ber nå selskap som organiserer hvalturisme om å utvise større forsiktighet.

12.11.2018

Framlegg til Fiskarmanntal 2019

Fiskeridirektoratet publiserer i dag framlegg til Fiskarmanntal for 2019. Vi ber om at kvar enkelt kontrollerer sin manntalsstatus for komande år. Fristen for å klage er tre veker frå i dag.