Skjul søk
Du er her:
18.05.2018

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt selskapet Pure Atlantic AS avslag på søknaden om 45 utviklingstillatelser for konseptet om lakseoppdrett i skip.

18.05.2018

Statistikk: Hvor landes fisken?

Norske fiskere høster hvert år mellom 2 og 3 millioner tonn fisk. Dette gjør at vi vanligvis er den tiende største fiskerinasjonen i verden. Fiskeridirektoratet legger nå ut statistikk for perioden 2000–2017, som viser hvor i Norge fisken leveres – eller landes – som det kalles i fiskerikretser.

15.05.2018

Område stenges for snøkrabbefiske under opprenskingstokt

Et avgrenset område i Barentshavet stenges for fiske med teiner etter snøkrabbe i perioden fra 1. juni til 6. juli. I dette området er det betydelige mengder med gjenstående teiner, noe som fører til spøkelsesfiske og forsøpling av havet.