Skjul søk

2,5 millioner kroner til selfangsten i 2020

21.02.2020

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2020, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 2,5 millioner kroner og søknadsfristen er 9. mars

Om regulering av fisket etter makrellstørje i 2020

21.02.2020

Fiskeridirektoratet har de siste ukene merket en sterk økning i henvendelser knyttet til fisket etter makrellstørje. Vi registrerer også at det er en del uriktige opplysninger i omløp og ser det hensiktsmessig å informere nærmere om reguleringen av fisket i 2020.

Henningsværboksen er åpen

19.02.2020

Fangstprøver viser en overveiende andel skrei i området og Fiskeridirektoratet åpner derfor den såkalte Henningsværboksen i Lofoten med umiddelbar virkning for fartøy under 15 meter som fisker med konvensjonelle redskaper unntatt snurrevad. 

Kontroll døgnet rundt i skreisesongen

17.02.2020

Fiskeridirektoratet er nå inne i den tredje uken med utvidet kontroll av fiskeriene i Lofoten og Vesterålen. Fram til påske vil inspektører fra region Nordland og inspektører fra andre regioner, Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og mannskap fra Norges Råfisklag kunne drive kontroll døgnet rundt.