Skjul søk

Forbud mot badebehandling gjelder for nye og oppdaterte gytefelt

24.01.2020

Kartlagte gytefelt for torsk er nå oppdatert i Trøndelag og området fra Kragerø til svenskegrensen. Oppdatering for Agder og Hordaland kommer i februar. Forbudet mot badebehandling med legemidler mot lakselus og tømming av slikt behandlingsvann nærmere enn 500 meter fra gytefelt gjelder for nye og oppdaterte felt.

Ønsker å leie fiskefartøy

22.01.2020

Fiskeridirektoratet ved Sjøtjenesten vil leie inn fartøy for overvåking av fiskefelt. Områdene som skal overvåkes er i Norges økonomiske sone og i Barentshavet.

Rømming i Vest-Finnmark

17.01.2020

Fiskeridirektoratet mottok 16. januar 2020 melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten 36417 Borvika ved Sørøya.

Prioriteringene for akvakulturtilsynet 2020 er klare

15.01.2020

Fiskeridirektoratet prioriterer forebygging av rømmingshendelser, miljøpåvirkning fra legemiddel og kobber fra akvakulturanlegg.  Vi vil også undersøke om virksomhetene har gode nok styringssystemer for biomasse.