Skjul søk

Revidert veileder for søknad om forskningstillatelse

14.10.2019

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en revidert versjon av veilederen for søknader om forsknings­tillatelse til oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret og denne er nå lagt ut på direktoratets nettsider.

Pass på fiskeredskapen

07.10.2019

Tapte fiskeredskap forsøpler havet og fører til spøkelsesfiske, når fisk og skalldyr går i gamle garn og teiner. Her får du tips om hvordan du som fritidsfisker kan redusere faren for å miste redskap, og hva du bør gjøre hvis uhellet først er ute.

Avklaring om utviklingstillatelser

05.10.2019

Nærings- og fiskeridepartementet har avgjort klage på delvis avslag på søknad om utviklingstillatelser fra Lerøy Seafood Group ASA – «Pipe Farm».

Oppdatering om rømmingen i Sogn

04.10.2019

Fiskeridirektoratet har pålagt Slakteriet Brekke AS miljøovervaking av 15 laksevassdrag i Sognefjorden etter rømmingshendinga ved anlegget i september.

Informasjon om «hard Brexit»

04.10.2019

Fiskeridirektoratet har sendt ut et informasjonsskriv til aktører som har fiskeriinteresser i EU-sonen (britisk farvann), som gjelder dersom Storbritannia trer ut av EU uten en uttrekningsavtale.

Fellesaksjon mot fiskesmugling

04.10.2019

Tolletaten og Fiskeridirektoratet avdekket ett forsøk på å smugle såkalt turistfisk ut av Norge i samarbeidsaksjon i september. En litauisk bil ble stoppet på Ørje med 102,5 kilo makrell og sild om morgenen 16. september.