Skjul søk
Du er her:
18.07.2018

Karsprekk ved settefiskanlegg i Solund

Fiskeridirektoratet fikk mandag melding om at et kar ved settefiskanlegget Lianeset i Solund kommune har revnet. Rømmingsomfanget er på nåværende tidspunkt usikkert.

16.07.2018

Departementet opprettholder vedtak om utviklingstillatelse

Marine Harvest Norway AS søkte 15. april 2016 om 8 utviklingstillatelser for å realisere konseptet "Marine Donut". Fiskeridirektoratet gav tilsagn om 1100 tonn biomasse til å prøve ut teknologien. Vedtaket ble påklaget til Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet har i dag gitt avslag på klagen og opprettholdt Fiskeridirektoratet sitt vedtak i saken. 

13.07.2018

Fangstrapportering fra turistfisket

2018 er første året turistfiskevirksomheter må rapportere fangster til Fiskeridirektoratet. Over 900 bedrifter er registrert, og det kommer nå inn tusenvis av rapporter om gjestenes fangster. Per 13. juli har Fiskeridirektoratet mottatt rapporter fra over 50 000 fisketurer og fangster på til sammen vel 700 000 fisk.

06.07.2018

Ønsker tips om rømt fisk i Vest-Finnmark

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om at det er fanget rømt oppdrettslaks i Bergsfjorden i Loppa kommune de siste ukene, og vi ønsker å bli kontaktet hvis det er flere som har fanget oppdrettsfisk i området. (Oppdatert 11.07.2018)

03.07.2018

Prioriterer anleggssertifikat på tilsyn i 2018

Et av de prioriterte områdene for Fiskeridirektoratets tilsyn med oppdrettsnæringen i 2018, er å sjekke at alle flytende anlegg har gyldig anleggssertifikat og dermed driver lovlig.