Skjul søk

Stadig flere vassdrag overvåkes for rømt laks

26.09.2019

I 2018 ble det overvåket 205 vassdrag gjennom «Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks i vassdrag».  I 153 av disse er innslaget av rømt oppdrettslaks vurdert til å være lavt.

24.09.2019

Skal diskutere laks på rømmen

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik kallar inn sjømatorganisasjonane for å drøfte korleis vi kan få ned talet på lakserømmingar.

Melding om rømming av fisk på Frøya

20.09.2019

Fiskeridirektoratet mottok tirsdag denne uken melding fra Mowi AS om rømming av fisk fra lokaliteten Tennøya ved Frøya i Trøndelag. Det er oppdaget flere hull av varierende størrelse på fire merder.

Rømming på Hitra i august

05.09.2019

Fiskeridirektoratet mottok i august melding om rømming fra en av Mowi Norway AS sine lokaliteter i Hitra kommune i Trøndelag.

Ønsker tips om rømt oppdrettslaks i Nordland og Sør-Troms

30.08.2019

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Nordland og Sør-Troms og ønsker nå flere tips om rømt fisk i området. Fangstene er tatt i Rombaksbotn innerst i Ofotfjorden og i Salangsvassdraget i Astafjordbassenget.

Makrellstørje i oppdrettsmerd i Trøndelag

28.08.2019

Tirsdag ettermiddag oppdaget selskapet Lerøy Midt en makrellstørje i en av merdene på ett av sine anlegg i Trøndelag. Det er så langt ikke meldt om rømming på grunn av hendelsen med makrellstørjen.