Nyheter

Avklaring om utviklingstillatelser

24.11.2020

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag 24.11.20 avgjort klagen fra Lerøy Seafood ASA vedrørende målkriterier for prosjektet Pipefarm. Det gis ikke tillatelse til at målkriteriene kan deles opp til hver av de tre Pipefarmene.

Lakserømming i Sognefjorden

30.10.2020

Fiskeridirektoratet følgjer opp ei rømmingshending hjå Tombre Fiskeanlegg AS i Vadheimsfjorden i Høyanger.