Skjul søk
20.03.2020

Anleggsinspeksjoner kan utsettes

Fiskeridirektoratet åpner for søknader om utsettelse av fysiske inspeksjoner og rapportering av anleggssertifikat for akvakulturanlegg som følge av koronautbruddet.

Avklaringer om utviklingstillatelser

25.02.2020

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn om åtte utviklingstillatelser på til sammen 6240 tonn MTB til Reset Aqua AS og to utviklingstillatelser på til sammen 1350 tonn MTB til Lerøy Seafood Group ASA.

Oppdatering om rømming i Vest-Finnmark

05.02.2020

Fiskeridirektoratet mottok 2. og 3. februar 2020 melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten 36417 Borvika ved Sørøya, etter at det ble oppdaget hull i nøtene i to ulike merder.

Forbud mot badebehandling gjelder for nye og oppdaterte gytefelt

24.01.2020

Kartlagte gytefelt for torsk er nå oppdatert i Trøndelag og området fra Kragerø til svenskegrensen. Oppdatering for Agder og Hordaland kommer i februar. Forbudet mot badebehandling med legemidler mot lakselus og tømming av slikt behandlingsvann nærmere enn 500 meter fra gytefelt gjelder for nye og oppdaterte felt.