Skjul søk

Revidert veileder for søknad om forskningstillatelse

14.10.2019

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en revidert versjon av veilederen for søknader om forsknings­tillatelse til oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret og denne er nå lagt ut på direktoratets nettsider.

Avklaring om utviklingstillatelser

05.10.2019

Nærings- og fiskeridepartementet har avgjort klage på delvis avslag på søknad om utviklingstillatelser fra Lerøy Seafood Group ASA – «Pipe Farm».

Oppdatering om rømmingen i Sogn

04.10.2019

Fiskeridirektoratet har pålagt Slakteriet Brekke AS miljøovervaking av 15 laksevassdrag i Sognefjorden etter rømmingshendinga ved anlegget i september.

Rømminger på Sunnmøre

01.10.2019

Fiskeridirektoratet mottok sist helg melding fra Mowi AS om rømming av fisk fra to lokaliteter på Sunnmøre, Voldnes og Rønstad. Lokalitetene ligger i henholdsvis Herøy og Volda kommune.

Stadig flere vassdrag overvåkes for rømt laks

26.09.2019

I 2018 ble det overvåket 205 vassdrag gjennom «Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks i vassdrag».  I 153 av disse er innslaget av rømt oppdrettslaks vurdert til å være lavt.