Skjul søk
19.02.2019

Rømming i Øst-Lofoten

I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

15.02.2019

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Marad Norway AS sin søknad om to utviklingstillatelser til konseptet «Torus Seafarm». Direktoratet har også avslått søknad fra Infotronic ANS om seks utviklingstillatelser til konseptet «Aqua Tower Platform».

01.02.2019

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått IMO Clean AS sin søknad om fire utviklingstillatelser for å kunne gjennomføre et prosjekt som muliggjør rensing av det kobberholdige rengjøringsvannet etter spyling av oppdrettslokalitetenes nøter. Fiskeridirektoratet har også avslått Sustainable Salmon AS sin søknad om åtte utviklingstillatelser til konseptet «Lukka landnot».

30.01.2019

Kun digital rømmingsmelding

1. februar 2019 stenger Fiskeridirektoratet for andre løsninger enn Min side for å melde rømming fra oppdrettsanlegg. 

25.01.2019

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag sendt Wenberg Fiskeoppdrett AS et brev med avklaring om at direktoratet vurderer at konseptet «OceanTECH» faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.