Skjul søk

Ber om at folk i Sogn melder fra om rømt oppdrettslaks

18.10.2019

Fiskeridirektoratet er blitt kjent med at det fanges mye rømt oppdrettslaks som ikke blir meldt til oss. Det har stor betydning for vår oppfølging av rømmingen at de som får oppdrettslaks melder fra til direktoratet. Særlig trenger vi informasjon om antall og størrelse på fisken som fanges.

Revidert veileder for søknad om forskningstillatelse

14.10.2019

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en revidert versjon av veilederen for søknader om forsknings­tillatelse til oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret og denne er nå lagt ut på direktoratets nettsider.

Avklaring om utviklingstillatelser

05.10.2019

Nærings- og fiskeridepartementet har avgjort klage på delvis avslag på søknad om utviklingstillatelser fra Lerøy Seafood Group ASA – «Pipe Farm».

Oppdatering om rømmingen i Sogn

04.10.2019

Fiskeridirektoratet har pålagt Slakteriet Brekke AS miljøovervaking av 15 laksevassdrag i Sognefjorden etter rømmingshendinga ved anlegget i september.

Rømminger på Sunnmøre

01.10.2019

Fiskeridirektoratet mottok sist helg melding fra Mowi AS om rømming av fisk fra to lokaliteter på Sunnmøre, Voldnes og Rønstad. Lokalitetene ligger i henholdsvis Herøy og Volda kommune.