Høring om forslag til endring i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk

Høringsfrist: 20.01.2020
Avsender: Fiskeridirektoratet