Høring om forslag til endring i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk

Høringsfrist: 02.03.2020
Avsender: Fiskeridirektoratet