Erstatningsnemndene

Erstatningsnemnd I, II og III behandler krav om henholdsvis:

  • erstatning som følge av beslagleggelse av fiskefelt
  • krav om erstatning for forurensning og avfall
  • kompensasjon for tapt fangsttid

Her finner du protokoller fra møtene i disse nemndene samt fra møter i den felles klagenemnda. Protokoller fra møter før 2014 finner du i Fiskeridirektoratets digitalarkiv (BIBSYS) .

Erstatningsnemnd I - erstatning for beslagleggelse av fiskefelt

Erstatningsnemnd II - erstatning for forurensning og avfall fra petroleumsindustrien

 

Erstatningsnemnd III - kompensasjon for tapt fangsttid, forurensing og avfall som ikke stammer fra petroleumsindustrien

Felles klagenemnd

Oppdatert: 02.03.2020