Fiskere fra fiskermanntallet

Fiskermanntallet, publisert 23. januar 2020

Statistikk fra fiskermanntallet, publisert 7. januar 2020

Fiskere, fordelt etter hovedyrke og biyrke, hele landet og på fylkesnivå 1983-2018

Fiskere, fordelt etter alder, hele landet og på fylkesnivå 1983-2019

Fiskere, antall på kommunenivå 1983-2019

Fiskere, fordelt etter alder på kommunenivå for perioden 1983-2018

Oppdatert: 23.01.2020