Om dataene - landinger i Norge fra norske og utenlandske fartøy fordelt på mottak

Rapporten «Landinger i Norge fra norske og utenlandske fartøy i 2019» er basert på uttrekket til Fiskeridirektoratets åpne data for fangst koblet med fartøydata. Om åpne data for fangst koblet med fartøydata 

I tillegg har vi beriket dataene med navn på mottaker. Denne informasjonen blir i utgangspunktet hentet fra Fiskeridirektoratets kjøperregister og Fiskeridirektoratets liste over mottak uten godkjenningsnummer fra Mattilsynet. Dersom det ikke er treff i disse registrene, benyttes navnet på mottaket slik det er oppgitt på seddel. Om kjøperregisteret 

Oppdateringstidspunkt

Tallene oppdateres en gang i døgnet – hver natt.

Kilde

  • Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister
  • Fiskeridirektoratets merkeregister
  • Fiskeridirektoratets kjøperregister
  • Fiskeridirektoratets liste over mottak uten godkjenningsnummer fra Mattilsynet
Oppdatert: 22.01.2019