Landinger i Norge fra norske og utenlandske fartøy fordelt på mottak - 2019

Om dataene           Hjelp            Lisens: NLOD            Kontakt

Kilder
Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister
Fiskeridirektoratets merkeregister
Fiskeridirektoratets kjøperregister
Fiskeridirektoratets liste over mottak uten godkjenningsnummer fra Mattilsynet

Oppdateringstidspunkt: Tabellene oppdateres en gang i døgnet (hver natt).

Nedlasting i ulike format

Tabellen eller dine utvalg i tabellen kan lastes ned ved å velge Download nederst til høyre under tabellen. Informasjonen kan lastes ned i ulike format: PDF, Crosstab, Data og Image.

I noen tilfeller kan det hende at valgmulighetene/formatene under Download ikke er tilgjengelige - da vises de i lysegrått. For å gjøre dem tilgjengelige må du sette markøren et sted inni tabellen og dobbeltklikke.