Forslag til tiltak for å redusere bifangst av sjøpattedyr

Høringsfrist: 08.09.2020
Avsender: Fiskeridirektoratet