Skjul søk

Viktig havmiljøkonferanse i Lofoten i oktober

11.09.2019

Miljøtilstanden i havet og hva vi kan gjøre for å bedre denne står på agendaen til den internasjonale konferansen «Lighthouse Lofoten» 17-18. oktober i Svolvær. Konferansen blir arrangert av Senter for oljevern og marint miljø og Fiskeridirektoratet.

Rømming på Hitra i august

05.09.2019

Fiskeridirektoratet mottok i august melding om rømming fra en av Mowi Norway AS sine lokaliteter i Hitra kommune i Trøndelag.

Ønsker tips om rømt oppdrettslaks i Nordland og Sør-Troms

30.08.2019

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Nordland og Sør-Troms og ønsker nå flere tips om rømt fisk i området. Fangstene er tatt i Rombaksbotn innerst i Ofotfjorden og i Salangsvassdraget i Astafjordbassenget.

Minner om kongekrabbestans

29.08.2019

Fiskeridirektoratet minner om at det er forbudt å fiske kongekrabbe i og utenfor det kvoteregulerte området i korte perioder i høst. Alle teiner må da opp fra sjøen.