Skjul søk

Henningsværboksen er åpen

19.02.2020

Fangstprøver viser en overveiende andel skrei i området og Fiskeridirektoratet åpner derfor den såkalte Henningsværboksen i Lofoten med umiddelbar virkning for fartøy under 15 meter som fisker med konvensjonelle redskaper unntatt snurrevad. 

Kontroll døgnet rundt i skreisesongen

17.02.2020

Fiskeridirektoratet er nå inne i den tredje uken med utvidet kontroll av fiskeriene i Lofoten og Vesterålen. Fram til påske vil inspektører fra region Nordland og inspektører fra andre regioner, Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og mannskap fra Norges Råfisklag kunne drive kontroll døgnet rundt.

Sterkare miljøprofil ved bruk av forskningsavgifta

07.02.2020

Av dei årlege forskningsmidlane som Fiskeridirektoratet disponerer blir det avsatt midlar til «Ordninga med fiskeforsøk og utviklingstiltak». Denne får ein stadig sterkare miljøprofil i tillegg til dei meir tradisjonelle prosjekta som forskningsavgifta skal dekke.