Skjul søk

Nasjonal strategisk risikovurdering 2020

09.01.2020

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene vil benytte en rekke tiltak som omfatter tradisjonelle kontroller, veiledning, dialog og utvikling av regelverk for å styrke dokumentasjonsgrunnlaget for fiskerinæringen. Dette kommer fram i Nasjonal strategisk risikovurdering 2020.

Nedgang i kvantum, men høyere priser på viktige fiskeslag

08.01.2020

Landet kvantum for norske fartøy var syv prosent lavere i 2019 enn i 2018. Samlet verdi av landingene er i 2019 i overkant av 21 milliarder kroner og dermed relativt lik som 2018. God prisutvikling på viktige fiskeslag som makrell, sei og torsk har kompensert for kvantumsnedgangen.

Oppdatering om rømming i Nordland

07.01.2020

Fiskeridirektoratet har den siste uken mottatt melding fra Mowi Norway AS om hull i til sammen fem nøter på lokalitetene Mefaldskjæret og Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland.

Avklaringer om utviklingstillatelser

03.01.2020

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn om to utviklingstillatelser til Fishglobe AS sitt konsept FishGLOBE V6.Tilsagn om utviklingstillatelser til Fishglobe AS 528,5 kB

Rømming i Nordland

02.01.2020

Fiskeridirektoratet mottok 30. desember melding fra Mowi Norway AS om rømming på lokaliteten Mefaldskjæret i Alstadhaug kommune.

Oppdatering om rømming på Hitra

02.01.2020

Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn hos Knutshaugfisk AS etter rømmingshendelsen ved deres lokalitet Flesa i Kjølsøyskaget på Hitra før jul. Rømmingsomfanget vil først bli klart etter utslakt i februar.

Oppstart for evaluering av føringspoolen

27.12.2019

Fiskeridirektøren har bestemt at føringspoolen, ordninga for føring av låssette fangstar i pelagisk fiske, ikkje skal vidareførast i si noverande form. Næringa vil bli invitert til møte medio mars.