Skjul søk
13.05.2019

Reguleringsmøte 6. juni

Fiskeridirektøren inviterer til det årlige vårmøtet om regulering av fisk i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen 6. juni 2019.

03.05.2019

Nytildeling av raudåtekonsesjoner

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at 10 avgrensede raudåtetråltillatelser skal deles ut. Søknadsfristen er 15. august.

Hvithval / Beluga whale

24.05.2019

Hammerfest kommune tar vare på hvithvalen / Hammerfest city will take care of the Beluga whale

Alle 104 søknader om utviklingstillatelser er behandlet

02.05.2019

– Det har blitt sagt at vi har vært strenge siden det er et relativt lite antall søknader som har gått igjennom, men vi er trygge på at vi har gjort faglige gode vurderinger basert på kriteriene som ligger til grunn for ordningen.

Avklaring om utviklingstillatelser

30.04.2019

Fiskeridirektoratet har i dag avslått søknad fra Mowi AS om 36 utviklingstillatelser til konseptet AquaStorm. Direktoratet har også avslått søknad fra Aquantum Leap AS om 24 utviklingstillatelser til konseptene Aquantum 12k og Aquantum 500k.