Skjul søk

Henstillingsområde for snurrevad sør for Henningsvær

05.03.2020

Opphevet – 28.03.2020. Med bakgrunn i det pågående fiske, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, har Fiskeridirektoratet region Nordland den 3. mars opprettet et henstillingsområde sør for Henningsvær.

Om fremtidens fiskerikontroll

04.03.2020

Forebygging og gode teknologiske løsninger vil være nøkkelen til økt etterlevelse av reguleringene i fiskerinæringen.

Endringer i landingsforskriften

26.02.2020

Forslag til endringer i landingsforskriften ble sendt på høring 18. september 2019. Forskriftsendringene trer i kraft 1. mars 2020. 

Avklaringer om utviklingstillatelser

25.02.2020

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn om åtte utviklingstillatelser på til sammen 6240 tonn MTB til Reset Aqua AS og to utviklingstillatelser på til sammen 1350 tonn MTB til Lerøy Seafood Group ASA.

Neddreping av sild på Haltenbanken

25.02.2020

Kystvakten melder om at fleire fartøy som fiskar norsk vårgytande (NVG) sild på Haltenbanken har problem med å handtere store fangster og at dette har ført til neddreping av store mengder sild. Fiskeridirektoratet vurderer no fleire tiltak for å unngå at sildefangster går tapt.