Skjul søk

Legemiddelkampanjen

21.01.2020

– Bruken av legemiddel blir styrt av internkontrollen. Dette vil vi sjå nærare på, seier seniorrådgjevar Magnus Torvik ved tilsynsutviklingsseksjonen.

Rømming i Vest-Finnmark

17.01.2020

Fiskeridirektoratet mottok 16. januar 2020 melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten 36417 Borvika ved Sørøya.

Prioriteringene for akvakulturtilsynet 2020 er klare

15.01.2020

Fiskeridirektoratet prioriterer forebygging av rømmingshendelser, miljøpåvirkning fra legemiddel og kobber fra akvakulturanlegg.  Vi vil også undersøke om virksomhetene har gode nok styringssystemer for biomasse. 

Fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område 2020

14.01.2020

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringen av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område for 2020. Fiskeridirektoratet region Nord har tildelt kvotefaktorer og fartøykvoter til fartøy som har adgang til å delta.

Nye fylker og kommuner

13.01.2020

Det er gjort en stor jobb med å oppdatere registre, tableau-rapporter og digitale skjema med nye fylker og kommuner. Hvis du kommer over noe vi har oversett, ønsker vi beskjed til document.write( '' ); info@fiskeridir.no document.write( '' ); .

Fisket etter leppefisk i 2020

10.01.2020

Fiskeridirektoratet har nå fastsatt reguleringen av fisket etter leppefisk i 2020. Endringer i årets regulering er blant annet at det innføres krav til posisjonsrapportering (AIS/VMS), et nytt krav om sirkelformet inngang som ikke er større enn 60 mm i diameter og at bruk av ruser fases ut.