Skjul søk

Hummaren har sommarferie

26.06.2020

Fram til 1. oktober er hummaren freda, men hummar er ein ettertrakta delikatesse og det er mange som jaktar på den. Det har ført til at bestanden lenge har vore på eit kritisk lavt nivå.

Beslag av ulovlege teiner

22.06.2020

Begge Fiskeridirektoratets båtar, «Rind» og «Eir», er no i Sør-Noreg og driv kontroll og observasjon av ulike fiskeri- og oppdrettsaktivitetar. Mellom anna vart det beslaglagt 99 umerka krepseteiner i Hjeltefjorden utanfor Bergen.