Skjul søk

10 000 tonn død laks til nå

21.05.2019

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at i overkant av 10 000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Oppblomstringen er ikke over.

Kystflåtens direktefiske etter blåkveite 2019

20.05.2019

Direktefisket etter blåkveite for kystflåten under 28 meter største lengde startet 20. mai kl 00:00. Fisket er delt inn i to perioder. Andre periode starter mandag 5. august. Fartøy kan delta i begge perioder.

Algesituasjonen i nord

26.06.2019

Beredskapen i forbindelse med algeoppblomstringen i Nordland og Troms er avsluttet.

I dialog med Hammerfest kommune om hvithvalen

15.05.2019

Hammerfest kommune har gjennom mediene lansert et forslag om at kommunen kan ta vare på den tamme hvithvalen som befinner seg i havnebassenget i byen. Fiskeridirektoratet er i utgangspunktet positive til et slikt opplegg og er i dialog med kommunen om den videre oppfølgingen av hvalen.

Avdekket igjen brudd

14.05.2019

Fiskeridirektoratet har gjennomført over 500 kontroller med torskefiskeriene i vinter.

Om reguleringsmøtet juni 2019

13.05.2019

Fiskeridirektøren inviterer til det årlige vårmøtet om regulering av fisk (reguleringsmøtet) i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen 6. juni 2019.