Skjul søk

2020- Deltakelse i fisket

25.03.2020

Trekningslisten for fartøy som ønsker å delta i fisket etter makrellstørje med line eller not i 2020 er klar.

Foreslår endringer i reglene for hvalfangsten

20.03.2020

Fiskeridirektoratet sender nå, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, ut høringsforslag til endring i konsesjonsforskriften og strukturkvoteforskriften for å stimulere til økt deltakelse i hvalfangsten. Direktoratet foreslår blant annet å endre kravet til erfaring og å åpne opp for unntak fra kondemneringskravet dersom det skal drives hvalfangst.

20.03.2020

Anleggsinspeksjoner kan utsettes

Fiskeridirektoratet åpner for søknader om utsettelse av fysiske inspeksjoner og rapportering av anleggssertifikat for akvakulturanlegg som følge av koronautbruddet.

19.03.2020

Fiskeridirektoratet behandler saker som normalt

Enkelte har stilt spørsmål om Fiskeridirektoratet er i stand til å behandle saker som normalt i den situasjonen landet befinner seg i, eller om medarbeidere med hjemmekontor og noen i karantene fører til forsinkelse eller stans i ordinær saksbehandling.

Henstillingsområde for line sør for Røst

18.03.2020

Med bakgrunn i det pågående fiske, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, har Fiskeridirektoratet region Nordland opprettet et henstillingsområde for line sør for Røst.