Skjul søk
Du er her:
21.03.2019

Ver nøyaktig ved utfylling av sluttsetel

–  Vi oppmodar både fiskarar og fiskekjøparar om å vere nøye med utfyllinga av sluttsetelen. Det er hektisk i vintersesongen og mange setlar, men unøyaktig utfylde setlar skapar mykje ekstraarbeid både for Fiskeridirektoratet og Råfisklaget.

21.03.2019

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har 20. mars avslått søknaden fra Dåfjorden Klekkeri AS om én utviklingstillatelse. Direktoratet har også avslått søknaden fra Biolaks AS om fem utviklingstillatelser.

13.03.2019

Nøgd med vedtak om raudåte

–  Eg er nøgd med at Nærings- og fiskeridepartementet i dag har vedteke forskrifter som opnar opp for kommersiell hausting av raudåte. Dei nye forskriftene er i all hovudsak i tråd med det som vart foreslått i Fiskeridirektoratet sitt forslag til forvaltingsplan for raudåte.